เขต
จังหวัด
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
จำนวนโครงการที่ชุมชนขอ
จำนวนโครงการที่อำเภออนุมัติ
1 กรุงเทพมหานคร 44 44 100.0000 78 76
1 นนทบุรี 65 39 60.0000 67 67
1 ปทุมธานี 75 75 100.0000 156 151
1 พระนครศรีอยุธยา 261 122 46.7433 343 330
1 อ่างทอง 91 77 84.6154 296 282
1 ลพบุรี 155 125 80.6452 435 413
1 สิงห์บุรี 54 54 100.0000 256 252
1 ชัยนาท 66 53 80.3030 176 175
1 สระบุรี 139 106 76.2590 293 285
2 ราชบุรี 130 123 94.6154 222 216
2 กาญจนบุรี 122 122 100.0000 334 329
2 สุพรรณบุรี 137 137 100.0000 351 351
2 นครปฐม 132 102 77.2727 182 180
2 สมุทรสาคร 50 50 100.0000 72 72
2 สมุทรสงคราม 45 45 100.0000 83 69
2 เพชรบุรี 116 114 98.2759 204 204
2 ประจวบคีรีขันธ์ 60 52 86.6667 106 106
3 สมุทรปราการ 62 52 83.8710 117 108
3 ชลบุรี 115 104 90.4348 275 232
3 ระยอง 72 65 90.2778 156 155
3 จันทบุรี 95 73 76.8421 211 183
3 ตราด 47 42 89.3617 78 75
3 ฉะเชิงเทรา 116 66 56.8966 142 137
3 ปราจีนบุรี 81 81 100.0000 386 386
3 นครนายก 51 51 100.0000 313 313
3 สระแก้ว 74 52 70.2703 2,500,073 73
4 บึงกาฬ 66 45 68.1818 114 114
4 หนองบัวลำภู 74 40 54.0541 47 48
4 ขอนแก่น 248 247 99.5968 334 334
4 อุดรธานี 195 146 74.8718 284 287
4 เลย 112 50 44.6429 82 83
4 หนองคาย 77 58 75.3247 133 132
4 มหาสารคาม 166 137 82.5301 243 243
4 ร้อยเอ็ด 241 111 46.0581 175 172
4 กาฬสินธุ์ 169 75 44.3787 118 118
4 สกลนคร 156 93 59.6154 142 7,500,131
4 นครพนม 123 92 74.7967 199 35,000,175
4 มุกดาหาร 66 65 98.4848 102 92
5 สงขลา 159 133 83.6478 489 2,500,484
5 สตูล 45 45 100.0000 248 248
5 ตรัง 109 109 100.0000 552 552
5 พัทลุง 81 81 100.0000 646 616
5 ปัตตานี 144 144 100.0000 381 381
5 ยะลา 72 72 100.0000 366 366
5 นราธิวาส 96 96 100.0000 213 213
6 เชียงใหม่ 255 207 81.1765 657 652
6 ลำพูน 64 64 100.0000 121 119
6 ลำปาง 125 74 59.2000 147 145
6 แพร่ 97 6 6.1856 9 9
6 น่าน 124 110 88.7097 392 390
6 พะเยา 85 61 71.7647 183 183
6 เชียงราย 155 128 82.5806 494 488
6 แม่ฮ่องสอน 56 32 57.1429 90 89
7 นครราชสีมา 361 359 99.4460 1,063 1,054
7 บุรีรัมย์ 236 229 97.0339 312 312
7 สุรินทร์ 199 152 76.3819 7,500,161 7,500,157
7 ศรีสะเกษ 257 237 92.2179 314 350
7 อุบลราชธานี 273 250 91.5751 325 325
7 ยโสธร 99 94 94.9495 119 118
7 ชัยภูมิ 155 155 100.0000 292 289
7 อำนาจเจริญ 70 52 74.2857 57 57
8 นครศรีธรรมราช 212 148 69.8113 822 1,254,701
8 กระบี่ 66 41 62.1212 255 245
8 พังงา 60 29 48.3333 190 190
8 ภูเก็ต 21 3 14.2857 12 12
8 สุราษฎร์ธานี 164 156 95.1220 7,500,294 10,000,293
8 ระนอง 37 29 78.3784 131 131
8 ชุมพร 87 31 35.6322 79 76
9 อุตรดิตถ์ 84 84 100.0000 114 2,497,908
9 นครสวรรค์ 162 152 93.8272 228 2,500,222
9 อุทัยธานี 87 73 83.9080 83 83
9 กำแพงเพชร 97 81 83.5052 345 343
9 ตาก 79 77 97.4684 388 381
9 สุโขทัย 107 107 100.0000 327 327
9 พิษณุโลก 116 97 83.6207 336 329
9 พิจิตร 111 61 54.9550 259 249
9 เพชรบูรณ์ 146 118 80.8219 301 4,815,766
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร